“Edukacja interaktywna to – ujmując szeroko – taki sposób organizowania i prowadzenia procesu nauczania i uczenia się, który maksymalnie zwiększa zaangażowanie i aktywność ucznia.

W konsekwencji znacznie poprawia się skuteczność nauczania oraz zwiększa się poziom motywacji i satysfakcji uczniów (‘Edukacja interaktywna’  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne)”.

 

Oferujemy :

 

Innowacyjne, autorskie kursy języka angielskiego

Szkolenia dla kadry lektorskiej i nauczycielskiej

Warsztaty kreatywnego tworzenia interaktywnych zajęć z języków obcych

Oprogramowanie do tablic interaktywnych do nauczania języków obcych.

 

Sensalingua - tablice interaktywne - szkolenia - programy